กระดานภาพรวมระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

image
65-2-2 การทดสอบการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กำหนดการทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ และจัดทดสอบที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 4 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา จ.ระยอง จ.ขอนแก่น) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


image
65-2-1 การทดสอบการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กำหนดการทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ และจัดทดสอบที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 4 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา จ.ระยอง จ.ขอนแก่น)


| หน้า 1 จาก 1 |