กระดานภาพรวมระบบ

65-2-1 การทดสอบการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
image

จัดทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ เดือนมกราคม-กันยายน 2565 

              การดำเนินการเข้าทดสอบออนไลน์ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ก่อนถึงวันทดสอบภาคทฤษฎี

1. ทำความเข้าใจประกาศและวิธีการเข้ารับการทดสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - กันยายน 2565  ตามลิงค์ 
2. ศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมการทดสอบ ตามลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=wdjCHo65gwI
4. ติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อใช้เป็นช่องทางการเข้าห้องทดสอบออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะใช้ช่องทางนี้ในการคุมสอบ 
5. ทดลองเข้า Link ห้องทดสอบออนไลน์ตามตารางที่ "ห้องทดสอบออนไลน์" ให้คัดลอกลิงค์ตามกำหนดการทดสอบเพื่อเตรียมเข้าห้องทดสอบ
6. ทดลองเข้า Link ทดสอบกดที่นี่ : http://rso.oap.go.th:8080/login/index.php ท่านจะเห็นหน้าต่างสำหรับเข้าทดสอบ
               ให้เตรียม Username:หมายเลขบัตรประชาชน และ Password:หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อนำมากรอกตามหน้าต่างที่แสดง        
วันทดสอบภาคทฤษฎี
1. เข้าโปรแกรม Webex เพื่อติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เช่นตำแหน่งกล้อง
2. การล็อคอินเข้าใช้ระบบให้อุปกรณ์ที่เข้าทดสอบ พิมพ์ชื่อ-สกุล เช่น นายสมบุญ รักดี ส่วนอุปกรณ์กล้องตัวที่ 2 พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ตามด้วยเลข 1 เช่น นายสมบุญ รักดี1
3. เนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์ทดสอบเข้าระบบก่อนเวลาทดสอบ ระบบห้องทดสอบออนไลน์ เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
4. กด Link เข้าระบบทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แบบออนไลน์ ได้ที่นี่ http://rso.oap.go.th:8080/login/index.php โดยกรอก Username และ Password 

     วิธีการเตรียมตัวก่อนทดสอบแบบย่อกดที่นี่

หากไม่สามารถเข้าระบบได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 0888602157

 ตารางกำหนดการทดสอบ

 

จัดทดสอบเดือนเมษายน 2565

วันที่ การจัดทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ

      ผู้เข้าทดสอบทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนการทดสอบ ดังนี้

 1. ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา จ. ระยอง จ.ขอนแก่น) กดลิงค์
 2. วิธีการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) กดลิงค์
วันที่ 18-21 เมษายน 2565
ภาคทฤษฎี  
18 เม.ย. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ :

 เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

Meet Number:2513 651 0625

Password:OAP12345

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
18 เม.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง)

กดลิงค์นี้ : 

เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

Meet Number:2513 651 0625

Password:OAP12345

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
19 เม.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

Meet Number:2512 732 2445

Password:OAP12345

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
20 เม.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
21 เม.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
19 เม.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
20 เม.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง 

กดลิงค์ดูรายชื่อ

 

ไม่มีผู้สมัครและทดสอบ

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ( จ. ระยอง)

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
21 เม.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่

วันที่ การจัดทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ

      ผู้เข้าทดสอบทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนการทดสอบ ดังนี้

 1. ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา จ. ระยอง จ.ขอนแก่น) กดลิงค์
 2. วิธีการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) กดลิงค์
วันที่ 4-7 เม.ย. 2565
ภาคทฤษฎี  
4 เม.ย. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

Meet Number:2517 109 5161

Password: OAP12345

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
4 เม.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา)

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

Meet Number:2517 109 5161

Password: OAP12345

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
5 เม.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

Meet Number:2518 526 9291

Password: OAP12345

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
7 เม.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
5 เม.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  ไม่มีผู้สมัครทดสอบ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
7 เม.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 
 

จัดทดสอบเดือนมีนาคม 2565

วันที่ การจัดทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ

      ผู้เข้าทดสอบทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนการทดสอบ ดังนี้

 1. ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา จ. ระยอง จ.ขอนแก่น) กดลิงค์
 2. วิธีการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) กดลิงค์
วันที่ 21-24 มีนาคม 2565
ภาคทฤษฎี  
21 มี.ค 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
21 มี.ค 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่)

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

เลื่อนการเข้าทดสอบเนื่องจากสถานการณ์โควิด
22 มี.ค 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
23 มี.ค 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
24 มี.ค 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
22 มี.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
23 มี.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง 

กดลิงค์ดูรายชื่อ

 

ไม่มีผู้สมัครและทดสอบ

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. ขอนแก่น)

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
24 มี.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 
วันที่  การจัดทดสอบ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ

      ผู้เข้าทดสอบทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนการทดสอบ ดังนี้

 1. ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา จ. ระยอง จ.ขอนแก่น) กดลิงค์
 2. วิธีการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) กดลิงค์
วันที่ 7-10 มีนาคม 2565
ภาคทฤษฎี  
7 มี.ค. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

Meet Number:2519 181 3895

Password:OAP12345

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
7 มี.ค 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
8 มี.ค 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

Meet Number:2514 411 6248

Password:OAP12345

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
9 มี.ค 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
10 มี.ค 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
8 มี.ค 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น)  ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
9 มี.ค 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
10 มี.ค 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่

 


จัดทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

              การดำเนินการเข้าทดสอบออนไลน์ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ก่อนถึงวันทดสอบภาคทฤษฎี

1. ทำความเข้าใจประกาศและวิธีการเข้ารับการทดสอบรูปแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) ตามลิงค์ 
2. ศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมการทดสอบ ตามลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=wdjCHo65gwI
4. ติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อใช้เป็นช่องทางการเข้าห้องทดสอบออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะใช้ช่องทางนี้ในการคุมสอบ 
5. ทดลองเข้า Link ห้องทดสอบออนไลน์ตามตารางที่ "ห้องทดสอบออนไลน์" ให้คัดลอกลิงค์ตามกำหนดการทดสอบเพื่อเตรียมเข้าห้องทดสอบ
6. ทดลองเข้า Link ทดสอบ : http://rso.oap.go.th:8080/login/index.php ท่านจะเห็นหน้าต่างสำหรับเข้าทดสอบ
               ให้เตรียม Username:หมายเลขบัตรประชาชน และ Password:หมายเลขบัตรประชาชน สำหรับใช้ในวันเข้าทดสอบ
       
วันทดสอบภาคทฤษฎี
1. เข้าโปรแกรม Webex เพื่อติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เช่นตำแหน่งกล้อง
2. การล็อคอินเข้าใช้ระบบให้อุปกรณ์ที่เข้าทดสอบ พิมพ์ชื่อ-สกุล เช่น นายสมบุญ รักดี ส่วนอุปกรณ์กล้องตัวที่ 2 พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ตามด้วยเลข 1 เช่น นายสมบุญ รักดี1
3. เนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์ทดสอบเข้าระบบก่อนเวลาทดสอบ ระบบห้องทดสอบออนไลน์ เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
4. Link เข้าทดสอบ : ระบบทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แบบออนไลน์ ได้ที่ http://rso.oap.go.th:8080/login/index.php โดยกรอก Username และ Password 

     วิธีการเตรียมตัวก่อนทดสอบแบบย่อกดที่นี่

หากไม่สามารถเข้าระบบได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 0888602157

 


จัดทดสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ การจัดทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ

      ผู้เข้าทดสอบทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนการทดสอบ ดังนี้

 1. ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา จ. ระยอง จ.ขอนแก่น) กดลิงค์
 2. วิธีการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) กดลิงค์
วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2565
ภาคทฤษฎี  
21 ก.พ. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
21 ก.พ. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง)

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
22 ก.พ. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
23 ก.พ. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
24 ก.พ. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
22 ก.พ. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
23 ก.พ. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง 

กดลิงค์ดูรายชื่อ

 

กดลิงค์ดูรายชื่อ

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่)

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
24 ก.พ. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
วันที่ การจัดทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ

      ผู้เข้าทดสอบทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนการทดสอบ ดังนี้

 1. ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา จ. ระยอง จ.ขอนแก่น) กดลิงค์
 2. วิธีการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) กดลิงค์
วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565
ภาคทฤษฎี  
7 ก.พ. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ กดลิงค์เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ  กดประกาศผลการทดสอบที่นี่
7 ก.พ. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) ไม่มีผู้สมัคร ทดสอบณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) กดประกาศผลการทดสอบที่นี่
8 ก.พ. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ กดลิงค์เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ  กดประกาศผลการทดสอบที่นี่
9 ก.พ. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กดประกาศผลการทดสอบที่นี่
10 ก.พ. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กดประกาศผลการทดสอบที่นี่
ภาคปฏิบัติ
8 ก.พ. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  ไม่มีผู้สมัคร ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา)  กดประกาศผลการทดสอบที่นี่
9 ก.พ. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กดประกาศผลการทดสอบที่นี่
10 ก.พ. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กดประกาศผลการทดสอบที่นี่

 

จัดทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

              เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การจัดสอบในพื้นที่ ปส. ไม่สามารถดำเนินการได้ ปส. จึงได้กำหนดวิธีการทดสอบรูปแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) โดยขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ก่อนถึงวันทดสอบภาคทฤษฎี

1. ทำความเข้าใจประกาศและวิธีการเข้ารับการทดสอบรูปแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) ตามลิงค์ 
2. ศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมการทดสอบ ตามลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=wdjCHo65gwI
4. ติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อใช้เป็นช่องทางการเข้าห้องทดสอบออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะใช้ช่องทางนี้ในการคุมสอบ 
5. ทดลองเข้า Link ห้องทดสอบออนไลน์ตามตารางที่ "ห้องทดสอบออนไลน์" ให้คัดลอกลิงค์ตามกำหนดการทดสอบเพื่อเตรียมเข้าห้องทดสอบ
6. ทดลองเข้า Link ทดสอบ : http://rso.oap.go.th:8080/login/index.php ท่านจะเห็นหน้าต่างสำหรับเข้าทดสอบ
               ให้เตรียม Username:หมายเลขบัตรประชาชน และ Password:หมายเลขบัตรประชาชน สำหรับใช้ในวันเข้าทดสอบ
       
วันทดสอบภาคทฤษฎี
1. เข้าโปรแกรม Webex เพื่อติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เช่นตำแหน่งกล้อง
2. การล็อคอินเข้าใช้ระบบให้อุปกรณ์ที่เข้าทดสอบ พิมพ์ชื่อ-สกุล เช่น นายสมบุญ รักดี ส่วนอุปกรณ์กล้องตัวที่ 2 พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ตามด้วยเลข 1 เช่น นายสมบุญ รักดี1
3. เนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์ทดสอบเข้าระบบก่อนเวลาทดสอบ ระบบห้องทดสอบออนไลน์ เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
4. Link เข้าทดสอบ : ระบบทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แบบออนไลน์ ได้ที่ http://rso.oap.go.th:8080/login/index.php โดยกรอก Username และ Password 

     วิธีการเตรียมตัวก่อนทดสอบแบบย่อกดที่นี่

หากไม่สามารถเข้าระบบได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 0888602157

 

กิจกรรมจัดทดสอบเดือนธันวาคม 2564

ครั้งที่ทดสอบ

กำหนดวันทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

Link เข้าห้องทดสอบออนไลน์ (กดที่ลิงค์ได้เลย)

ประกาศผลทดสอบ

วันที่ 6  ม.ค. 2565 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาต  

ภาคทฤษฎี

ครั้งที่ 11/2565

15 ธ.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คลิ๊กที่นี่  
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 12/2565 16 ธ.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กที่นี่  
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 13/2565 17 ธ.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กที่นี่  
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 14/2565 20 ธ.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กที่นี่  
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 15/2565 21 ธ.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กที่นี่  

ภาคปฏิบัติ ระดับสูง ครั้งที่ 5/2565 

16 ธ.ค. 2564  
ไม่มี
ไม่มี ไม่มี
ภาคปฏิบัติ ระดับสูง ครั้งที่ 6/2565  21 ธ.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 ปิดระบบแล้ว

ไม่มี ไม่มี
ภาคปฏิบัติ ระดับกลาง ครั้งที่ 7/2565 15 ธ.ค. 2564 ไม่มีผู้สมัคร ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ภาคปฏิบัติ ระดับกลาง ครั้งที่ 8/2565 17 ธ.ค. 2564 ไม่มีผู้สมัคร ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ภาคปฏิบัติ ระดับกลาง ครั้งที่ 9/2565 20 ธ.ค. 2564 ไม่มีผู้สมัคร ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 

 

กิจกรรมจัดทดสอบเดือนพฤศจิกายน 2564

ครั้งที่ทดสอบ

กำหนดวันทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

Link เข้าห้องทดสอบออนไลน์ (กดที่ลิงค์ได้เลย)

ประกาศผลทดสอบ

วันที่ 3 ธ.ค.     2564  

 

ภาคทฤษฎี

ครั้งที่ 6/2565

15 พ.ย. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ปิดระบบแล้ว 
คลิ๊กที่  
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 7/2565 16 พ.ย. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ปิดระบบแล้ว

คลิ๊กที่  
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 8/2565 17 พ.ย. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ปิดระบบแล้ว

คลิ๊กที่  
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 9/2565 18 พ.ย. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ปิดระบบแล้ว

คลิ๊กที่  
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 10/2565 19 พ.ย. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ปิดระบบแล้ว

คลิ๊กที่  

ภาคปฏิบัติ ระดับสูง ครั้งที่ 3/2565 

หมายเหตุ:.ใช้สอบภาคปฏิบัติระดับกลาง

16 พ.ย. 2564 ผู้สมัครเข้าสอบภาคปฏิบัติระดับกลางจากจ. ระยอง
ไม่มี
   
ภาคปฏิบัติ ระดับสูง ครั้งที่ 4/2565  19 พ.ย. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

กรุงเทพฯ

 ปิดระบบแล้ว

คลิ๊กที่  
ภาคปฏิบัติ ระดับกลาง ครั้งที่ 4/2565 15 พ.ย. 2564 ไม่มีผู้สมัคร ไม่มี คลิ๊กที่  
ภาคปฏิบัติ ระดับกลาง ครั้งที่ 5/2565 17 พ.ย. 2564 ไม่มีผู้สมัคร ไม่มี คลิ๊กที่  
ภาคปฏิบัติ ระดับกลาง ครั้งที่ 6/2565 18 พ.ย. 2564 ไม่มีผู้สมัคร ไม่มี คลิ๊กที่  

กิจกรรมจัดทดสอบเดือนตุลาคม 2564

ครั้งที่สอบ กำหนดการทดสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ ห้องทดสอบออนไลน์

ประกาศผลทดสอบ

วันที่ 4 พ.ย. 2564

ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอ
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 14 ต.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปิดระบบแล้ว ประกาศผลการทดสอบ เดือนตุลาคม 2564  
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2565 15 ต.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปิดระบบแล้ว    
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2565 18 ต.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปิดระบบแล้ว    
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2565 19 ต.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปิดระบบแล้ว    
ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 5/2565 20 ต.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปิดระบบแล้ว    
ภาคปฏิบัติ ระดับสูง ครั้งที่ 1/2565  15 ต.ค. 2564 ไม่มีผู้เข้าทดสอบ ปิดระบบแล้ว ไม่มีผู้เข้าทดสอบ ไม่มีผู้เข้าทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ระดับสูง ครั้งที่ 2/2565 20 ต.ค. 2564 ไม่มีผู้เข้าทดสอบ ปิดระบบแล้ว ไม่มีผู้เข้าทดสอบ ไม่มีผู้เข้าทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ระดับกลาง ครั้งที่ 1/2565 14 ต.ค. 2564 ไม่มีผู้เข้าทดสอบ ปิดระบบแล้ว ไม่มีผู้เข้าทดสอบ ไม่มีผู้เข้าทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ระดับกลาง ครั้งที่ 2/2565 18 ต.ค. 2564 ไม่มีผู้เข้าทดสอบ ปิดระบบแล้ว ไม่มีผู้เข้าทดสอบ ไม่มีผู้เข้าทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ระดับกลาง ครั้งที่ 3/2565 19 ต.ค. 2564 ไม่มีผู้เข้าทดสอบ ปิดระบบแล้ว ไม่มีผู้เข้าทดสอบ ไม่มีผู้เข้าทดสอบ
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
65-2-2 การทดสอบการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กำหนดการทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ และจัดทดสอบที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 4 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา จ.ระยอง จ.ขอนแก่น) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

image
65-2-1 การทดสอบการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กำหนดการทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ และจัดทดสอบที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 4 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา จ.ระยอง จ.ขอนแก่น)