กระดานภาพรวมระบบ

65-2-2 การทดสอบการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
image

จัดทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ เดือนมกราคม-กันยายน 2565 

   การดำเนินการเข้าทดสอบออนไลน์ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ก่อนถึงวันทดสอบภาคทฤษฎี

1. ทำความเข้าใจประกาศและวิธีการเข้ารับการทดสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - กันยายน 2565  ตามลิงค์ 
3. ติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อใช้เป็นช่องทางการเข้าห้องทดสอบออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะใช้ช่องทางนี้ในการคุมสอบ 
4. ทดลองเข้า Link ห้องทดสอบออนไลน์ตามตารางที่ "ห้องทดสอบออนไลน์" ให้คัดลอกลิงค์ตามกำหนดการทดสอบเพื่อเตรียมเข้าห้องทดสอบ
5. ทดลองเข้า Link ทดสอบกดที่นี่ : http://rso.oap.go.th:8080/login/index.php ท่านจะเห็นหน้าต่างสำหรับเข้าทดสอบแต่ท่านยังเข้าระบบทดสอบไม่ได้จนกว่าจะถึงวันทดสอบ
               เตรียม Username:หมายเลขบัตรประชาชน และ Password:หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อนำมากรอกตามหน้าต่างที่แสดง        
วันทดสอบภาคทฤษฎี
1. เข้าโปรแกรม Webex เพื่อติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เช่นตำแหน่งกล้อง
2. การล็อคอินเข้าใช้ระบบให้อุปกรณ์ที่เข้าทดสอบ พิมพ์ชื่อ-สกุล เช่น นายสมบุญ รักดี ส่วนอุปกรณ์กล้องตัวที่ 2 พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ตามด้วยเลข 1 เช่น นายสมบุญ รักดี1
3. เนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์ทดสอบเข้าระบบก่อนเวลาทดสอบ ระบบห้องทดสอบออนไลน์ เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
4. กด Link เข้าระบบทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แบบออนไลน์ ได้ที่นี่ http://rso.oap.go.th:8080/login/index.php ดำเนินการกรอก Username:หมายเลขบัตรประชาชน และ Password:หมายเลขบัตรประชาชน (เฉพาะตัวเลขไม่ต้องใส่ขีดกั้นระหว่างตัวเลข)

    หากไม่สามารถเข้าระบบได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 0888602157

 ตารางกำหนดการทดสอบ

เดือน กันยายน 2565

วันที่ 19-22 ก.ย. 2565
ภาคทฤษฎี  
19 ก.ย. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
19 ก.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ.สงขลา)

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
20 ก.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
21 ก.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
22 ก.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
20 ก.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง 

ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

(จ. สงขลา) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
21 ก.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง

กดลิงค์ดูรายชื่อ

 

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

(จ. ขอนแก่น)

(ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
22 ก.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
วันที่ การจัดทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ
วันที่ 5-8 ก.ย. 2565
ภาคทฤษฎี  
5 ก.ย.. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
5 ก.ย.. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ.เชียงใหม่)

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
6 ก.ย.. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
7 ก.ย.. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
8 ก.ย.. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
6 ก.ย.. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
7 ก.ย.. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 
8 ก.ย.. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่

เดือนสิงหาคม 2565

วันที่ การจัดทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ

      ผู้เข้าทดสอบทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนการทดสอบ ดังนี้

  1. ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา จ. ระยอง จ.ขอนแก่น) กดลิงค์
  2. วิธีการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) กดลิงค์

วันที่ 22-25 ส.ค. 2565 
ภาคทฤษฎี  
22 ส.ค. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
22 ส.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ.ขอนแก่น)

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
23 ส.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
24 ส.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
25 ส.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
23 ส.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง 

กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

(จ. ขอนแก่น) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
24 ส.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง

กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์ดูรายชื่อ

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

(จ. ระยอง) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
25 ส.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่

วันที่ 8-11 ส.ค. 2565 
ภาคทฤษฎี  
8 ส.ค. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
8 ส.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ.ระยอง)

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
9 ส.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
10 ส.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
11 ส.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
9 ส.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง 

กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

(จ. ระยอง) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
10 ส.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง

กดลิงค์ดูรายชื่อ 

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
11 ส.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 
 

เดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ การจัดทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ

      ผู้เข้าทดสอบทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนการทดสอบ ดังนี้

  1. ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา จ. ระยอง จ.ขอนแก่น) กดลิงค์
  2. วิธีการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) กดลิงค์
วันที่ 18-21 ก.ค. 2565
ภาคทฤษฎี  
18 ก.ค. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
18 ก.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ.เชียงใหม่)

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
19 ก.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
20 ก.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
21 ก.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
19 ก.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง 

ไม่่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

(จ. เชียงใหม่) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
20 ก.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง

กดลิงค์ดูราชื่อ

ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ 

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 
21 ก.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
วันที่ 4-7 ก.ค. 2565 
ภาคทฤษฎี  
4 ก.ค. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
4 ก.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ.ขอนแก่น)

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
5 ก.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
6 ก.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
7 ก.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
5 ก.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง 

ปิดระบบ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

(จ. ขอนแก่น) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
6 ก.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง

กดลิงค์ดูรายชื่อ 

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
7 ก.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 
 

เดือนมิถุนายน 2565

วันที่ การจัดทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ

      ผู้เข้าทดสอบทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนการทดสอบ ดังนี้

  1. ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา จ. ระยอง จ.ขอนแก่น) กดลิงค์
  2. วิธีการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) กดลิงค์

 

วันที่ 20-23 มิ.ย. 2565
ภาคทฤษฎี  
20 มิ.ย. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
20 มิ.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ.ระยอง)

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
21 มิ.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
22 มิ.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
23 มิ.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
21 มิ.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง 

กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

(จ. ระยอง) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
22 มิ.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง

กดลิงค์ดูรายชื่อ 

กดลิงค์ดูรายชื่อ 

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 
23 มิ.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
วันที่ 6-9 มิ.ย. 2565
ภาคทฤษฎี  
6 มิ.ย. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
6 มิ.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

จัดสอบณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ.สงขลา)

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
7 มิ.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
8 มิ.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ จัดทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
9 มิ.ย. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ จัดทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
7 มิ.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ

จัดทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
8 มิ.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง กดลิงค์ดูรายชื่อ จัดทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 
9 มิ.ย. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง 

กดลิงค์ดูรายชื่อ

 

จัดทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 

เดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ การจัดทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ

      ผู้เข้าทดสอบทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนการทดสอบ ดังนี้

  1. ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา จ. ระยอง จ.ขอนแก่น) กดลิงค์
  2. วิธีการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) กดลิงค์
วันที่ 23-26 พ.ค. 2565
ภาคทฤษฎี  
23 พ.ค. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
23 พ.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ.เชียงใหม่)

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
24 พ.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
25 พ.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
26 พ.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
24 พ.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง 

กดลิงค์ดูรายชื่อ

ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
25 พ.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง

กดลิงค์ดูรายชื่อ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ไม่เปิดรับสมัคร

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 
26ิ พ.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 
วันที่ การจัดทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

กำหนดเวลสอบ

สถานที่ทดสอบ ประกาศผลทดสอบ

      ผู้เข้าทดสอบทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนการทดสอบ ดังนี้

  1. ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ( จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา จ. ระยอง จ.ขอนแก่น) กดลิงค์
  2. วิธีการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) กดลิงค์
วันที่ 9-12 พ.ค. 2565
ภาคทฤษฎี  
9 พ.ค. 2565 ทดสอบแแบบออนไลน์  กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
9 พ.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ.ขอนแก่น)

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
10 พ.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ กดลิงค์ดูรายชื่อ

กดลิงค์นี้ : เข้าห้องทดสอบผ่านระบบสอบ 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
11 พ.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
12 พ.ค. 2565 ทดสอบแบบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
ภาคปฏิบัติ
10 พ.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  ไม่เปิดรับสมัคร

ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) 

ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
11 พ.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับสูง กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่
 
12 พ.ค. 2565 ภาคปฏิบัติระดับกลาง  กดลิงค์ดูรายชื่อ ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศผลการทดสอบกดที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
65-2-2 การทดสอบการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กำหนดการทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ และจัดทดสอบที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 4 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา จ.ระยอง จ.ขอนแก่น) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

image
65-2-1 การทดสอบการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กำหนดการทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ และจัดทดสอบที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 4 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา จ.ระยอง จ.ขอนแก่น)